Jednostki Pilotażowe

Jednostki Pilotażowe

Produkcja i Prowadzenie Procesu w Skali Pilotażowej

Firma PCI Membranes może zarekomendować najbardziej odpowiedni typ membrany i modułu do danego zastosowania. Może również dostarczyć programy testowe, a na podstawie ze zebranych danych zaprojektować system na pełną skalę z kosztorysami budżetowymi lub zakupowymi.

Jednostka pilotażowa jest przeznaczona do pracy na skalę pilotażową i może być używana do produkcji szerokiej gamy roztworów wodnych przy użyciu mikrofiltracji (MF), ultrafiltracji (UF), nanofiltracji (NF) i odwróconej osmozy (RO). Dostępna jest szeroka gama membran tubularnych dopasowanych do wymaganego zastosowania.

Oba rozwiązania są dostarczane z oprzyrządowaniem niezbędnym do dokładnego i łatwego gromadzenia danych na większą skalę. Dostępne jest dostosowywanie, aby umożliwić stosowanie w małej produkcji w trybie ciągłym, półciągłym lub wsadowym.

  • 1 x moduł tubularny typu PCI MICRO 240 o długości 30cm i powierzchni filtracyjnej 0.024m2 (ocena krótkoterminowa)
  • 1 x moduł tubularny typu PCI B1 o długości 1.2m i powierzchni filtracyjnej 0.9 m2 (wszystkie zastosowania)
  • 3 x moduły tubularne typu PCI B1 o długości 12′ (3.6m) z końcowymi pokrywami z przepływem z dwoma wejściami o powierzchni filtracyjnej 7.8m2 (tylko aplikacja UF)
  • Do 6 modułów tubularnych typu PCI B1 o długości 3.6m, co daje całkowitą powierzchnię filtracyjną 15.6m2 (tylko aplikacje RO i NF)
  • 2 x moduły tubularne typu PCI C10 o długości 1.8m, dające łączną powierzchnię filtracyjną 10.3m2 (tylko zastosowanie NF i UF dla wody pitnej)