Celuloza i Papier

Innowacyjne Rozwiązania dla Produktów Drzewnych

Przemysł produktów drzewnych wytwarza duże ilości ścieków, a także zużywa duże ilości wody w ramach produkcji masy celulozowej i papieru. Firma PCI Membranes od ponad 30 lat ściśle współpracuje z tą branżą i opracowała innowacyjne rozwiązania, które pomagają sprostać coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom branż.

Przykłady zastosowań membran tubularnych obejmują redukcję ChZT z ścieków z bielenia masy włóknistej przy użyciu ultrafiltracji tubularnej, frakcjonowanie lignosulfonianów oraz odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie ścieków i chemikaliów do powlekania z produkcji papieru lub nanokryształów celulozy i podobnych produktów na bazie celulozy.

KLIKNIJ TUTAJ, aby uzyskać więcej informacji dot. rozwiązań w zakresie Celulozy i Papieru