Biopaliwa

Rozwiązania dla Źródeł Odnawialnej Energii

W ciągu ostatnich trzech dekad zmiana klimatu i jej skutki przyciągnęły uwagę całego świata. Większość wiodących krajów zgodziła się, że globalne emisje CO2 muszą zostać zredukowane i że należy znaleźć alternatywy dla szkodliwych paliw kopalnych. Naukowcy z ośrodków badawczych i uniwersytetów pracują nad opracowaniem zrównoważonych rozwiązań energetycznych w celu optymalizacji obecnych technologii energetycznych. W rezultacie powstało wiele zrównoważonych technologii energetycznych.

Do tej pory energia słoneczna i wiatrowa okazały się najbardziej powszechnymi zrównoważonymi rozwiązaniami. W związku z rozwojem nowych metodologii wzrasta wykorzystanie biopaliw. Ta nowa technologia umożliwia przekształcanie biomasy w paliwa, które mogą generować energię. Najbardziej rozpoznawalne z nich to bioetanol, biodiesel i biogaz.

Biopaliwa dzieli się na cztery różne generacje. Każde pokolenie odnosi się do surowców biomasy. Surowiec definiuje się jako dowolny odnawialny materiał biologiczny, który można wykorzystać bezpośrednio jako paliwo lub przekształcić w inną formę paliwa lub produktu energetycznego. Korzyści płynące z biopaliw obejmują ekonomiczne, środowiskowe, magazynowanie i gospodarowanie odpadami.

Biopaliwa pierwszej generacji są produkowane z surowców biomasy, które mogą być wykorzystywane jako żywność lub odpady, takie jak czysty olej, cukier, skrobia lub odpady oleju do smażenia. Przykłady obejmują bioetanol, czysty olej roślinny, biodiesel i biogaz. Fermentacja i transestryfikacja są wykorzystywane jako procesy konwersji podczas produkcji tych biopaliw.

Biopaliwa drugiej generacji są produkowane z surowców, które nie nadają się do wykorzystania jako żywność, takich jak materiał lignocelulozowy. Te rodzaje biopaliw to bioetanol, biopaliwa syntetyczne i biogaz. Fermentacja, zgazowanie i szybka piroliza są wykorzystywane jako procesy konwersji podczas tej produkcji.

Biopaliwa trzeciej generacji są bezpośrednim udoskonaleniem drugiej generacji. Na przykład nacisk kładziony jest na materiał lignocelulozowy, który sprawia, że ​​najważniejsza jest konwersja biopaliw, takich jak algi morskie.

W czwartej generacji emisje CO2 są wychwytywane i składowane, aby wykorzystać je jako surowiec dla zakładów, które mają produkować biopaliwa.

Proces Filtracyjny można ogólnie stosować do:

 • usunięcia polietylenu i innych tworzyw sztucznych z oleju zwierzęcego
 • usunięcia steroli
 • usunięcia glukozydy
 • poddania obróbce wstępnej olej, aby był wystarczająco czysty, aby można go było przekształcić w biodiesel
 • bleach animal oil
 • wybielania oleju zwierzęcego
 • usunięcia białka z oleju zwierzęcego
 • usunięcia absorbentów, takich jak krzemionka
 • usunięcia fosforu
 • usunięcia monoglicerydów
 • usunięcia szczepów bakterii
 • usunięcia wosków i gum
 • umycia, suszenia i oczyszczania produktów końcowych, takich jak biodiesel czy gliceryna
 • usunięcia wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)