Seria A8 – Moduł

NOWY PRODUKT OD FIRMY PCI MEMBRANES

CAŁKOWICIE NOWE ROZDANIE DLA APLIKACJI MBR BEZ REAKTORA

Seria A8 – Moduł

Moduły z Serii A8 umożliwiają prostą, szybką, o dużej powierzchni i niedrogą filtrację tubularną MF lub UF dla nowych i istniejących instalacji w technologii oczyszczania ścieków.

Obecnie eksploatatorzy oczyszczalni ścieków stoją w obliczu rosnącej presji, aby zmniejszyć ilość ścieków i koszty ich oczyszczania. Podczas gdy przepisy dotyczące ochrony środowiska, „zielona” polityka i rosnące obciążenie hydrauliczne i ładunkowe oczyszczalni ścieków nie ułatwiają procesu oczyszczania w tradycyjnych oczyszczalniach ścieków.

Dlatego nasza Seria A8 nadaje się idealnie do cieczy o wysokiej lepkości i/lub zawieszonych cząstek stałych, ponieważ szerokie kanały przepływu sprawiają, że są bardzo odporne na blokowanie. Wymagania dotyczące wstępnego oczyszczania są minimalne i często są pomijane w ciągu technologicznym, więc jest to wymierna korzyść, która sprawia, że ​​są one najbardziej opłacalnym wyborem dla wielu małych systemów​.

Kluczowe aplikacje

 • Oczyszczanie ścieków w technologii MBR
 • Odzysk i ponowne wykorzystanie wody ze strumieni ścieków zakładowych
 • Odciek z wysypisk odpadów
 • Filtracja przemysłowa
 • Odzysk solanki
 • Ścieki przemysłu spożywczego
 • Ścieki metalurgiczne i górnicze
 • Ścieki naftowe i gazowe
 • Ścieki farmaceutyczne
 • Ścieki chemiczne
 • Ścieki tekstylne

Informacje o Module z Serii A8

Wprowadzenie do Serii A8 – Moduł

Konstrukcja modułu z Serii A8 umożliwia prostą, szybką i niedrogą wymianę zużytego modułu. Inne zalety to solidny i wytrzymały materiał GRP. Sam moduł składa się z dwóch głównych części, wkładu membranowego i naczynia ciśnieniowego. Wkład jest zamocowany w naczyniu za pomocą żywicy, co zapobiega przeciekom strumienia nadawy do permeatu. Moduły są zwykle łączone szeregowo za pomocą kolanek w kształcie litery U.

Wkład membranowy

Wkład membrany składa się z membran połączonych razem na każdym końcu, tworząc sztywną wiązkę membran. Rysunek 2 przedstawia przekrój poprzeczny przez jedną membranę, gdzie wewnętrzna warstwa jest to cienka półprzepuszczalna membrana polimerowa. Dostępnych jest wiele typów membran polimerowych, co pozwala zaoferować różną charakterystykę separacji.

Warstwa środkowa i zewnętrzna to taśma nośna podtrzymująca membranę polimerową.

Końce membran są zalane żywicą epoksydową. Te „doniczkowe końce” zawierają wszystkie otwory mocujące do modułu, wyfrezowane powierzchnie na uszczelki i O-ringi niezbędne do montażu i uszczelnienia wkładu membranowego w naczyniu ciśnieniowym.

Rysunek 2 – Przekrój poprzeczny przez membranę z Serii A

Naczynie ciśnieniowe modułu

Jest to naczynie ciśnieniowe dla wkładów membranowych. Permeat przechodzący przez membranę gromadzi się w naczyniu ciśnieniowym przed całkowitym odpłynięciem do zbiornika permeatu.

Standardowy materiał naczynia ciśnieniowego wykonany jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP). Dostępne są moduły o długości 3 i 4 metry.

Wkad membrany jest przymocowany na sztywno do naczynia ciśnieniowego. Uszczelki końcowe i wewnętrzne uszczelki typu O-ring zapobiegają wyciekom permeatu i nadawy/koncentratu. Wszystkie naczynia ciśnieniowe mają dwa odprowadzenia – po jednym na każdym końcu, aby permeat mógł swobodnie opuścić modułu. Naczynia ciśnieniowe muszą być ustawione tak, aby ich odprowadzenia były ustawione pionowo (jeden u góry, drugi u dołu). Podczas wszystkich operacji związanych z procesem i czyszczeniem permeat wypływa z obu odpływów modułu. Górny wylot umożliwia wlot i wylot powietrza podczas operacji napełniania i opróżniania modułu.

Rysunek 3: Seria A8 – Moduł o długości 3 metrów. Powierzchnia membranowa, waga, wymiary i objętość zatrzymania są podane poniżej w tabeli.

Ograniczenia operacyjne dla modułów z Serii A8

Aby zapewnić maksymalną żywotność modułów, nie wolno przekraczać następujących limitów operacyjnych:

Granice Operacyjne Pracy Membran
Maksymalne ciśnienie robocze7 bar
Maksymalna temperatura pracy49C
Zakres pH 1,5 – 10,5
Maksymalna ekspozycja na chlor 250 mg/l przy pH > 9
Ciśnienie po stronie osłonyNigdy nie przekraczać ciśnienia po stronie membranowej
Uwaga: Należy zauważyć, że podane liczby są wartościami maksymalnymiami. System UF nie powinnien być zaprojektowana dla pracy w tak skrajnych warunkach.

Zalety Konfiguracji Systemu PCI Membranes z Membranami dla MBR bez zbiornika

✓ Idealny zamiennik konkurencyjnych produktów o powierzchni membrany 27 m2.

✓ Unikalna oferta montażu tubularnych membran UF z odcięciem 20k Da, 100k Da, 200k Da, 450k Da lub punktem separacji 0,2 mikrona w 8 calowej obudowie.

✓ Doskonała higiena i praktyczna obsługa: instalacje MBR bez zbiornika nie wymagają mechanicznego systemu sita drobnego do usuwania cząstek o średniej lub większej wielkości od 1 do 2 mm. Niewątpliwie to dodatkowe wyposażenie zakładu stwarza ogromne problemy operacyjne i utylizacyjne powstałych skratek.

✓ Rzadsze i prostsze czyszczenie membrany.

✓ Prostsza konserwacja membran: konserwacja membran zanurzonych jest o wiele bardziej złożona niż ta wymagana do utrzymania wydajności membrany MBR bez reaktora: membrany zanurzone muszą zostać zalane woda i chemikaliami na kilka godzin dla mycia odzyskującego.

✓ Optymalna inżynieria, zapewnienie stałego bezpieczeństwa i higieny pracy możliwe jest dzięki zaprojektowanych modułach membran ultrafiltracyjnych bez bezpośredniego kontaktu z osadem czynnym lub ściekami surowymi.

Karty Katalogowe


Potrzebujesz informacji

Oferujemy rozwiązania procesowe dla szerokiej gamy zastosowań filtracyjnych z wykorzystaniem technologii mikrofiltracji, ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozy.