Konstrukcja Przepływu z Dwoma Wejściami (UF)

Konstrukcja Przepływu z Dwoma Wejściami (UF)

W przypadku cieczy lepkich stosuje się alternatywny typ końcowych pokryw (znany jako „podwójny” lub „z dwoma wejściami”), który zapewnia dwa równoległe kanały, każdy po dziewięć rur szeregowo. Pozwala to na stosowanie wyższych prędkości przepływu krzyżowego przy zminimalizowanym całkowitym spadku ciśnienia.

Temperatura graniczna pracy dla modułu B1 wynosi 80oC, a maksymalne ciśnienie robocze do 16 bar.

Moduł ma konstrukcję ze stali nierdzewnej, z tubularnymi membranami o średnicy 12.7 mm zamontowanymi w 18 perforowanych rurach nośnych i dostępnymi standardowo w długościach 3.66 m, 2.4 mi 1.2 m, zapewniającymi powierzchnie filtracyjną odpowiednio 2.6 m2, 1.7 m2 i 0.9 m2.