Konstrukcja Przepływu Równoległego (UF)

Konstrukcja Przepływu Równoległego (UF)

Równoległe końcowe pokrywy umożliwiają równoległą pracę wszystkich 18 rur, umożliwiając osiągnięcie najwyższych prędkości przepływu krzyżowego przy akceptowalnym spadku ciśnienia. Ta konfiguracja jest odpowiednia tylko dla maksymalnego ciśnienia roboczego 16 bar i temperatury granicznej do 80°C.

Moduł ma konstrukcję ze stali nierdzewnej, z tubularnymi membranami o średnicy 12.7 mm zamontowanymi w 18 perforowanych rurach nośnych i dostępnymi standardowo w długościach 3.66 m, 2.4 mi 1.2 m, zapewniającymi powierzchnie filtracyjną odpowiednio 2.6 m2, 1.7 m2 i 0.9 m2.