Ścieki Przemysłowe

Ścieki Przemysłowe

Produceni środków chemicznych stają dziś w obliczu rosnącej presji, aby zmniejszyć ilość ścieków i koszty ich oczyszczania. Podczas gdy przepisy dotyczące ochrony środowiska i „zielona” polityka powodują zapotrzebowanie na specjalistyczne firmy zajmującą się ograniczaniem ilości ścieków przy uwzględnieniu ekonomicznych celów. Rosną koszty odprowadzania ścieków, podobnie jak opłaty za usuwanie i składowanie osadów powstających w tradycyjnych systemach oczyszczania ścieków.

Ceny wody pitnej nadal będą rosnąć wraz ze wzrostem popytu i spadkiem dostępności zdatnych źródeł.

Ponadto niektóre składniki ścieków, jeśli zostaną odzyskane, mogą być bardzo cenne. Z tych powodów odprowadzanie ścieków procesowych może być dosłownie jak wyrzucanie pieniędzy w błoto, zwłaszcza gdy istnieją dogodne alternatywy.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z niektórymi lub wszystkimi z tych problemów jest technologia filtracji membranowej z przepływem krzyżowym. Technologia umożliwia zmniejszenie objętości ścieków zazwyczaj 5-10 razy, a czasem znacznie więcej. Oferuje potencjalne oszczędności na opłatach ściekowych, wytwarza strumień czystej wody, produktu lub płynu procesowego, który często może być ponownie wykorzystany w zakładzie i często zapewnia zatrzymany materiał odpadowy, niezanieczyszczony chemikaliami do przetwarzania odpadów, który można ponownie wykorzystać w procesie produkcyjnym lub przetwarzać dalej w celu wydobycia cennych surowców.

W ten sposób często możliwe jest uzyskanie instalacji o „zamkniętym obiegu” lub „zero zrzutu”. Zwrot nakładów inwestycyjnych na instalację membranową może być krótszy niż kilka lata, w zależności od zastosowania.

Kluczowe zastosowania:

  • Odzysk i ponowne wykorzystanie wody ze strumieni odpadów
  • Separacja biomasy
  • Oczyszczanie ścieków tekstylnych i farbiarskich
  • Oczyszczanie ścieków celulozowo-papierniczych
  • Koncentracja odcieków ze składowisk odpadów
  • Odzysk środków myjących CIP
  • Usuwanie pestycydów i herbicydów
  • Ścieki przemysłu spożywczego
  • Oczyszczanie ścieków zaolejonych
  • Odzysk wody z pralni/odpadów z detergentów