USŁUGI INŻYNIERYJNE

Firma PCI Membranes jest również producentem instalacji membranowych do zastosowań przemysłowych, komunalnych, spożywczych i produkcji napojów. Od ponad 50 lat firma PCI Membranes produkuje i uruchamia instalacje zaprojektowane na zamówienie (ETO) zaprojektowane na podstawie własnego projektu, zbudowanego na stosach i zmontowanego na miejscu (przez Innych). Firma PCI Membranes dostarczyła najnowocześniejsze systemy tysiącom klientów na całym świecie. Jednak w ostatnim czasie stało się jasne, że potrzeba zgodności jest większa niż to, co można spełnić w ramach obecnych procesów kontraktowych; potrzeby nie można sfinansować kosztem istniejących metod, a czas dostępny na zapewnienie zgodności nie ułatwi rozszerzonych programów wcześniejszych projektów.

Dlatego firma PCI Membranes zapoczątkowała nowe podejście do wdrażania instalacji membranowych. Na przykład kierujemy się trzema głównymi czynnikami napędzającymi wszystkie usługi, które świadczymy, są to:

• Zapewnienie produktu wysokiej jakości;

• Osiągnięcie tego najniższym kosztem;

• i w jak najkrótszym czasie.

Współpracując z klientami i przedstawicielami, firma PCI Membranes ma pewność, że cele te zostaną osiągnięte. Zapewniając, że wszystkie wymagania klienta są zrozumiałe przez dobrze wykonany Pakiet Inżynieryjny, z podanymi realistycznymi kosztami w zakresie projektowania, zarządzania i kosztów materiałów. Skutkuje to wysokiej jakości systemem w najlepszej dostępnej cenie.